Privacy statement

Wie zijn wij?

Kevermobiel is een gerenommeerde betrouwbare onderneming, die al sinds 25 jaar gespecialiseerd is in de verkoop en de verhuur van kever cabrio ‘s. Op basis van onze ervaring kunnen wij u een goed en deskundig advies geven.

Kevermobiel is gevestigd aan Simon Vestdijkstraat 13, 7552 NR te Hengelo (O).

Over ons privacybeleid

Kevermobiel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kvermobiel. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/06/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

Persoonsgegevens die Kevermobiel verwerkt

Hieronder kan u lezen waarom wij uw gegevens verwerken, op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Contactformulieren

Wanneer u contact opneemt met Kevermobiel via het algemene contactformulier, “aanvraag of info” or gebruik maakt van “doorsturen naar een vriend”, deelt u uw contactgegevens (naam, e-mailadres, e-mailadres van degene waar je het bericht naar doorstuurd) met ons met als doel om geholpen te worden. Deze gegevens zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn.

De ingezonden informatie zal niet gebruikt worden voor marketing doeleinden.
Alleen medewerkers van Kevermobiel hebben toegang tot de ingezonden informatie.
De ingezonden informatie zal bewaard worden zolang het relevant is voor Kevermobiel om u van dienst te kunnen zijn.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Analytics

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Dit doen we o.a. middels Google Analytics.

Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het “delen van gegeven” met Google en het delen met Google voor advertentiedoeleinde staat uit.

Cookies

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Waar we jouw data naartoe sturen

Anti-Spam

Akismet wordt gebruikt als spam-filter om contactformulieren te beschermen. Hierbij is het voor Akismet Anti-Span nodig om o.a. het bericht in te zien. De volgende gegevens worden ingezien door Akismet Anti-Spam: IP-adres, user agent, van welke pagina de bezoeker vandaan komt (referrer) en e-mailadres.
Deze gegevens zijn nodig om te analyseren of de bezoeker kwaadwillege bedoelingen heeft.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kevermobiel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Neem hiervoor contact met ons op via onze contactpagina.